Εργαλεία

Εργαλεία

Όλα τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για να πάμε στη δουλειά μας, θα πρέπει να παρέχονται από τους πελάτες μας. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να υπογράψει μια συμφωνία δανείου για τη χρήση των εργαλείων στην καθημερινή εργασία του. Τα εργαλεία παραμένουν ιδιοκτησία των πελατών μας και να είναι στο τέλος της σύμβασης παραδόθηκε και πάλι. Κάθε ζημία ή την εξαφάνιση των εργαλείων θα πρέπει να αφαιρείται από το μισθό σας.                                                                                                                                                                                          

© 2024 • Ergasia4u
info@ergasia4u.com   Breestraat 27   5256 ED   Heusden   The Netherlands