Αριθμός BSN

Τι είναι ένας αριθμός BSN;
Αν θέλετε να εργάζεστε νόμιμα στις Κάτω Χώρες, θα πρέπει να εγγραφείτε στην ολλανδική φορολογική διοίκηση Belastingdienst, όπου θα πρέπει να σας εκδώσει Αριθμό BSN, επίσης γνωστό ως Burgerservicenummer ή Sofi Αριθμό. Αυτός ο αριθμός χρειάζεται για να είστε σε θέση να εργάζεστε νόμιμα στη χώρα, να πληρώσετε φόρους στην κυβέρνηση και να πάρετε επιστροφές, επίσης, όταν γίνεται εκτίμηση της εργασίας που σχετίζεται με πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, κλπ. Αυτός ο αριθμός έχει εκδοθεί για μια ζωή.   Πώς να πάρετε μια BSN; Αν ταξιδεύετε με Ergasia4u, το εργοδοτικό πρακτορείο στην Ολλανδία θα αναλάβει τη φροντίδα του BSN. Μόλις φτάσετε στην Ολλανδία η ταυτότητα σας (διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) και η διεύθυνση κατοικίας σας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Γραφείο Φορολογικής Διοίκησης. Μόλις γίνει αυτό, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε.

© 2023 • Ergasia4u
info@ergasia4u.com   Breestraat 27   5256 ED   Heusden   The Netherlands